Entrance
Lobby
fuga
e26e707355aafce2ece994b1e2420f5
previous arrow
next arrow

关于LUUP电动自行车站点的设置

感谢您一直以来对FUGASTAY四条大宫的关注

 

本馆新设置了LUUP电动自行车,您可以在APP中寻找您喜欢的站点借出或者借入电动自行车

 

详情请您参考以下LUUP官网

 

https://luup.sc

 

FUGASTAY四条大宫总经理